Disclaimer

Disclaimer

  1. Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bege.nl. Door deze website te bezoeken en de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

  1. Aangeboden informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BEGE Aandrijftechniek BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website. BEGE Aandrijftechniek BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

  1. Intellectueel eigendomsrecht

Bege Aandrijftechniek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere recht voor met betrekking tot het op of via deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, logo’s en grafische objecten. Het is niet toegestaan informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van BEGE Aandrijftechniek BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze site kan onbedoeld inbreuk maken op (merk)rechten van derden. Bij constatering van dergelijke inbreuken verzoeken wij de lezer ons hiervan op de hoogte te stellen via info@bege.nl of +31 252-220 220.